Όροι και Προϋποθέσεις

ΜΗΝΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – TERMS & CONDITIONS

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2022

Αναλυτικοί Όροι Συμμετοχής

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία Μιτσίδης με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό  Nikiforos Fokas Avenue 34 – 38, P.O. Box 21778, 1513 Nicosia, Cyprus διοργανώνει διαγωνισμό με όνομα «Μήνας Ζυμαρικών, Μήνας Αγάπης», ο οποίος θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην σελίδα του Facebook της εταιρείας Μιτσίδη από τις από τις 01/10/2022 μέχρι τις 31/10/2022.

Σκοπός των παρόντων όρων και προϋποθέσεων (οι «Όροι και Προϋποθέσεις») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.
 

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται από τη σελίδα του Μιτσίδη με τον πιο κάτω τρόπο:

Aπαντώντας στην αναθετημένη ερώτηση από την ομάδα του Μιτσίδη, συμπλήρωση στοιχείων στην φόρμα που θα βρίσκεται στο ανάρτηση του διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση.
 

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Βραβείο

Στο τέλος του διαγωνισμού θα γίνει κλήρωση με όλους τους διαγωνιζόμενους που ακολούθησαν τα πιο πάνω βήματα όπου θα επιλεχθούν 9 νικητές.

Οι νικητές θα ειδοποιούνται εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών μετά την κλήρωση με προσωπικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό τους στο Facebook.

Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την Εταιρεία και θα παραδίδονται μόνο με την επίδειξη ταυτότητας.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές εντός του χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ειδοποίησης τους για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των λόγων ανωτέρας βίας), ή σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει ή δεν επιθυμεί να παραλάβει το δώρο του εντός της πιο πάνω προθεσμίας, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου αυτού και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής άλλου τυχερού, μέσα από τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί με τον 1ο επιλαχόντα, ο οποίος πρέπει να ανταποκριθεί μέσα σε δύο (2) ημερολογιακές ημέρες. Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί μέχρι να βρεθεί νικητής για όλα τα δώρα.

Τα δώρα είναι:

1ος Νικητής – Χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ. 

2ος Νικητής –Χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ. 

3ος Νικητής –Χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ. 

4ος Νικητής- Χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ. 

5ος Νικητής-Χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ. 

6ος Νικητής-Χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ. 

7ος Νικητής-Χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ. 

8ος Νικητής-Χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ. 

9ος Νικητής-Χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ. 

 

Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 01/10/2022 μέχρι τις 31/10/2022. Οποιαδήποτε υποβολή συμμετοχής μετά τη λήξη του διαγωνισμού είναι άκυρη.
 

Ευθύνη

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκ μέρους της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε γεγονότος που βρίσκεται πέραν του εύλογου ελέγχου της.
 

Δημοσιότητα

Προσωπικά Δεδομένα

Για τη διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Facebook, δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που καταχωρούνται από την εφαρμογή. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων σύμφωνα με την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται στο https://mitsidesgroup.com/privacy-policy/.

Η Εταιρεία δύναται κατά την παράδοση των δώρων να ζητήσει από οποιοδήποτε δικαιούχο δώρου οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου ή για την διαδικασία του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία, θα παραχωρηθούν με την ρητή συγκατάθεση του δικαιούχου του δώρου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονόματα των τυχερών μαζί με οποιοδήποτε υλικό που θα δημοσιεύσουν οι νικητές στα πλαίσια του Διαγωνισμού, στους λογαριασμούς της σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα της.
 

Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη της κρίση να αναβάλει ή ακυρώσει τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Διαγωνισμού, της ημερομηνίας διεξαγωγής της Κλήρωσης και της αλλαγής των δώρων), χωρίς προειδοποίηση.

Αποδοχή των όρων Διαγωνισμού

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων.
 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες όρους ή το Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο 22572020